Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Historia - Finlands ambassad, Kiev : Ambassaden : Histori

FINLANDS AMBASSAD, Kiev

vul. Striletska, 14
01901 Kyiv, Ukraine
Tel. +380 44 278 7049
E-post: sanomat.kio@formin.fi
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Historia


 

 

Bohdan HmelnitskyBohdan Hmelnitskys staty i Kiev. Bild: Hanni Hyvärinen

Ukraina förklarade sig självständigt 24.8.1991. Ukrainas självständighet erkändes i december samma år efter Sovjetunionens sammanbrott. Ukraina har tidigare varit självständigt åren 1918-1920.

Finland erkände Ukrainas självständighet 30.12.1991 och diplomatiska relationer upprättades 26.2.1992. Ambassaden inledde sin verksamhet 1.4.1992 och 30.3.1994 flyttade verksamheten till de nuvarande lokaliteterna, vul. Striletska 14.

För första gången slöt Finland diplomatiska relationer med Ukraina år 1918. Herman Gummerus verkade då som chargé d’affaires i Kiev i sex månader och Ukraina var vid samma tid representerat i Helsingfors. På 1930-talet nedtecknade Gummerus sina hågkomster om verksamheten i Kiev. Dessa hörde till de s.k. förbjudna verken efter krigsslutet. Sedermera har memoarerna översatts till ukrainska och de förmedlar intressant kunskap om en tid, som är föga känd i Ukraina.

Till början av sidan

Relationerna mellan Finland och Ukraina

Relationerna mellan Finland och Ukraina är goda och problemfria. I Ukraina känner man bättre till Finland och finländarna än vice versa. Det finns en tillit till finsk kvalitet och yrkeskunskap. Det ömsesidiga intresset är stigande, vilket bl.a. kan ses i det ökade antalet direktflyg (hösten 2007 fem turer/vecka).

En av orsakerna till den goda kännedomen om Finland är gemensam historia. I Ukraina beundras Finlands utveckling från en av de fattigaste delarna av tsardömet till ett land med hög levnadsstandard. Under sovjettiden var Nokias gummistövlar och Valios ostar välkända, från de senaste decennierna kan Nokias mobiltelefoner nämnas. Likaså är den låga korruptionsgraden i Finland och landets framgångar i internationella mätningar av konkurrenskraften.  De finländska kvinnornas deltagande i det politiska livet, liksom skolans höga uppskattning hör också till de saker, som man känner till.

Till början av sidan

Besöksutbytet

Besöksutbytet under den senaste tiden har hållits på en ovanligt låg nivå på grund av de interna reformprocesserna i Ukraina. Av de tidigare besöken på högsta nivå kan man nämna den ukrainska presidentens, Viktor Jusjtsjenkos besök i Finland i oktober 2006 i samband med det årliga EU-Ukraina-toppmötet och också statsminister Matti Vanhanens besök i Kiev i oktober 2005. Talmannen i Ukrainas parlament Volodymyr Lytvyn besökte Finland i april 2004 och talman Paavo Lipponen Ukraina i september 2005. Utrikeshandels- och biståndsminister Paula Lehtomäki besökte Kiev i maj 2004, utrikesminister Erkki Tuomioja deltog i EU:s utrikesministertroikas möte i mars 2006 och Ukrainas utrikesminister Boris Tarasjuk besökte Finland senast i augusti 2006.

Till början av sidan

Statsfördrag (på finska)

 

 

14.05.1992

Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä

 

14.10.1994

Sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
22.01.1996 Sopimuksen voimaantulo Ahvenanmaan maakunnassa

 

05.06.1995

Lentoliikennesopimus

 

08.02.1996

Sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta

 

01.07.1997

Sopimus keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

 

8.10.2003

Kulttuuri- ja tiedeyhteistyömemorandum

 

04.11.2005

Sopimus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

 

Till början av sidan

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.11.2007


© Finlands ambassad, Kiev | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter